U bent hier

Home

Multipla

Zie jij snel de hoeveelheid die geflitst wordt als een tafel van vermenigvuldiging?

 Klik HIER om dit spel in 't groot te spelen.

 SPELUITLEG Klik HIER voor een uitgebreide handleiding

Wanneer je op de startknop klikt, wordt een willekeurige hoeveelheid één seconde geflitst: bijvoorbeeld 5 keer 2 kersen.  Op dat ogenblik worden 10 sterren getoond. De gebruiker tikt op het toetsenblok de hoeveelheid in, volgens het voorbeeld is dat 10 (kersen) Is het antwoord juist, dan wordt de hoeveelheid sterren bij de punten geteld vermenigvuldigd met het niveau.  Print eventueel dit document af waarop de hoeveelheden duidelijk worden voorgesteld.

Er zijn vijf niveaus, waarvan er momenteel vier actief zijn.  Het vijfde niveau bestaat uit samengestelde vermenigvuldigingen, bv. (3 x 4) + (6 x 5), maar dit niveau wordt later toegevoegd.

Is het antwoord niet juist, dan verdwijnt een ster en wordt de hoeveelheid een seconde langer getoond.  Dit gaat zo door tot er geen sterren meer zijn. Dan wordt de hoeveelheid opnieuw getoond met het juiste antwoord.

Na de evaluatie verdwijnt het ingegeven getal en wordt het aantal sterren gereset op 10

Bij een goede evaluatie wordt de moeilijkheidsgraad iets verhoogd voor de volgende oefening.

De speler krijgt zeven minuten om zoveel mogelijk tafels te zien. Daarna wordt het niveau opgeslagen en kan later verder worden gerekend of komt een andere speler aan de beurt.

Gradatie van de oefeningen

De tafels worden aangeboden volgens het Vlaams onderwijssysteem: de hoogste waarde is steeds 10 keer x en niet 12 keer x zoals in Nederland.  Je ziet HIER een overzicht van de oefeningen en de niveaus.  Je merkt dat de oefeningen in families worden aangeboden.  Er is ook een liniaire groei: eerst oefeningen met producten tot 20, daarna tot 50 om te eindigen tot 100.  De commutativiteit komt ook stelselmatig aan bod.

Handleiding

Bij de start van het spel kiest de speler de avatar (1) die bij hem/haar hoort.  Als leerkracht kan je dit bestand gebruiken om jouw leerlingen te noteren bij een avatar.  Knip de kaartjes uit en plak ze in het boek/schrift van de leerling, zodat die zijn/haar avatar herkent.

Op het einde van een spelbeurt wordt het niveau van elke avatar opgeslagen op de computer, zodat bij een volgende spelbeurt de avatar verder rekent waar hij geëindigd was.  Let op, wanneer je de cookies wist in de browser, dan wis je ook deze opslag.  Dit is een technische beperking waar niets tegen valt te doen.  Maar je kan ook bewust alle opslag wissen, bijvoorbeeld bij het begin van een volgend schooljaar, door op de vuilbak (2) rechtsonder te klikken.  Omdat dit niet “per ongeluk” zou gebeuren, moet je de x-toets ingedrukt houden terwijl je op de vuilbak klikt.

De meeste functies worden in dit filmpje gedemonstreerd.  Wanneer je op de knop linksonder klikt, dan wordt de overeenkomstige website in hetzelfde venster getoond en is het spel Multipla niet meer actief.  Ik besef dat het interessanter was geweest om de website in een nieuw venster te tonen, maar dit is een beperking van HTML5 dat dit om veiligheidsredenen niet doet zonder toestemming van de gebruiker.  Hetzelfde fenomeen doet zich voor als je op de Infoknop drukt rechtsonder en dan de handleiding opvraagt.

Op de hordeknop zijn twee getallen te zien: boven links toont de oefening die aan bod komt, onderaan rechts is het niveau.

Hou ook het versienummer rechtsboven in het oog.  Je merkt zo als er een wijziging is gebeurd binnen Multipla.  

 DOELEN

Zo snel mogelijk de hoeveelheid herkennen die geflitst wordt.  

 

stem: 
Average: 1.9 (21 votes)